Na voljo so sredstva za podporo pri strateški trajnostni in krožni transformaciji MSP

12. 08. 2022

Na voljo so sredstva za podporo pri strateški trajnostni in krožni transformaciji MSP

Spirit Slovenija bo podprla vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Namen in cilji javnega razpisa

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Predmet javnega razpisa

Javni razpis je razdeljen na SKLOP I in SKLOP II:

SKLOP I 

- je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V SKLOPU I je predvidena podpora za 120  podjetij.

SKLOP II

- je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. V SKLOPU II je predvidena podpora za 80  podjetij.     

Prvi roki za prijavo

SKLOP I:  

    • 1. rok: 15. 9. 2022
    • 2. rok: 16. 1. 2023

SKLOP II :

    • 1. rok: 15. 11. 2022
    • 2. rok: 15. 4. 2023 

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

 

Nazaj