Mreža OIS-AIR sprošča inovacijski potencial jadransko-jonske regije

04. 12. 2020

Mreža OIS-AIR sprošča inovacijski potencial jadransko-jonske regije

Glavni cilj projekt OIS-AIR, financiranega iz programa Interreg Adrion, ki se je začel izvajati leta 2018, je bil okrepiti razvoj industrijskih in podjetniških dejavnosti v jadransko-jonski regiji. Ob njegovem zaključku lahko sklenemo, da je sprostil inovacijski potencial v regiji in izboljšal sodelovanje med inovacijskimi akterji jadransko-jonsko območje.

Glavni rezultati in dosežki projekta so bili predstavljeni 26. novembra na zaključni spletni konferenci, kjer se je virtualno zbralo veliko predstavnikov makroregionalnega inovacijskega ekosistema, od raziskovalnih organizacij do MSP, podpornih organizacij in oblikovalcev politik.

 

Na konferenci so bili poudarjeni glavni dosežki, kot so vzpostavitev mreže OIS-AIR, ki se pospešeno širi z novimi člani, pilotna makroregionalna strategija pametne specializacije jadransko-jonske regije in podpora najboljšim čezregionalnim R2B inovacijskim projektom z inovacijskimi vavčerji.

V okviru projekta je bilo organiziranih več kot 30 dogodkov in delavnic, podjetja pa so izkoristila več kot 150 brezplačnih inovacijskih storitev.

Konferenca je prikazala pozitivne učinke projekta na celotno makroregijo in poudarila nujnost nadnacionalnega sodelovanja in prenosa tehnologije. Na tovrstne pobude in pomen so opozorili tudi glavni govorniki, Aleš Gnamuš in Elena Andonova iz Skupnega raziskovalnega centra Evropske unije ter strokovnjakinja za prenos tehnologije Davorka Moslavac Forjan, ki so govorili o pametni specializaciji in sodelovanju pri prenosu tehnologij v jadransko-jonski regiji.

Mreža OIS-AIR je odprta za nove partnerje s sedežem v  makroregiji, ki so dejavni na področju raziskav, razvoja in inovacij ter prenosa tehnologij.

Posnetek zaključne konference je na ogled tukaj.

Partnerji projekta OIS-AIR - Vzpostavitev Sistema odprte inovacije na področju jadransko-jonske regije so: Znanstveni park Area Trst (Italija), Tehnološki park Ljubljana (Slovenija), Hrvaška gospodarska zbornica (Hrvaška), Znanstveno-tehnološki park Beograd (Srbija), Center za raziskave in tehnologijo Hellas (Grčija), Univerza v Basilicati (Italija) in albansko Ministrstvo za finance in gospodarstvo.

Zaključna publikacija projekta OIS-AIR.

Nazaj