Mednarodna konferenca BIFOCAlps - Razvoj politik tovarn prihodnosti

12. 09. 2018

Mednarodna konferenca BIFOCAlps - Razvoj politik tovarn prihodnosti

Posoški razvojni center in Tehnološki park Ljubljana d.o.o. sta 31. maja 2018  organizirala mednarodno konferenco v okviru projekta BIFOCAlps z naslovom Razvoj politik tovarn prihodnosti, ki je potekala v okviru Management International Conference (MIC). Ključni cilj konference je bil predstavitev možnosti sooblikovanja razvojnih politik malim in srednjim podjetjem zato, da bi se pospešil njihov razvoj, da bi se povečal odstotek inovacij v MSP, ter omogočila njihova vključitev v verige vrednosti tako imenovanih Tovarn prihodnosti. Hkrati so vsi vključeni deležniki želeli preveriti potrebe in pričakovanja MSP skupaj s ključnimi slovenskimi odločevalci ter regionalnimi podpornimi institucijami, vključenih v procese digitalizacije in Industrije 4.0.

Konferenco smo pričeli z uvodnim govorom slavnostnega govornika dr. Richarda Messnarza, izvršnega direktorja ISCN ltd iz Gradca (Avstrija) z naslovom »Razvoj iniciativ in bodočih konceptov«.

Massimiliano Bertetti (Polo Tecnologico, Pordenone) je na konferenci predstavil glavne značilnosti projekta »Boosting innovation in factory of the future value chain in the Alps« - BIFOCAlps. Poudaril je namero pri izboljšanju sodelovanja in sinergij med glavnimi deležniki mednarodnega inovacijskega sistema, da bi na osnovi preverjene metodologije in kazalnikov pripravili strateški okvir in načrt aktivnosti za področje digitalnega sektorja in Industrije 4.0.

Ena pomembnejših aktivnosti znotraj projekta je tudi analiza politik na regionalni ter nacionalni ravni, katero je v okviru obdelave projektnih rezultatov predstavil prof. dr. Borut Likar, redni profesor za področje managementa na Fakulteti za Management Univerze na Primorskem. Rdečo nit prvega dela konference pa je sklenil Rudi Panjtar, vodja SRIP TOP na Inštitutu Jožef Stefan, ki je predstavil pregled politik Evropske Unije s področja Tovarn prihodnosti (TOP), katerih glavni poudarki temeljijo na digitalizaciji, pametnih tovarnah in strategijah pametne specializacije - S3.

V popoldanskem delu so udeleženci lahko prisluhnili kar dvema okroglima mizama. Na prvi okrogli mizi so izbrani govorci Jernej Salecl (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Tanja Mohorič (Hidria Holding d.o.o.), dr. Igor Kovač (Inštitut Jožef Stefan, Strateške raziskave inovacijskih partnerstev za prihodnost), Franco Scolari (Polo tecnologico di Pordenone) in Jaka Žorž (Genis d.o.o.) razpravljali o političnih strategijah na področju Tovarn prihodnosti ter o orodjih za motiviranje MSP-jev za aktivnejše udejstvovanje pri ustvarjanju digitalnih procesov znotraj tovarn prihodnosti.


Prisotni so ob zaključku konference ocenili, da je na področju digitalizacije in industrije 4.0 še veliko izzivov in nedoseženih ciljev, vsaj nekatere od njih pa naslavljamo tudi v okviru projekta BIFOCAlps, predvsem z vzpostavljanjem trajnih povezav med inovacijskimi sistemi in deležniki. Udeleženci so se ob zaključku strinjali tudi, da bi bilo potrebno v slovenskem prostoru kot eno ključnih prioritet vzpostaviti sistem uporabe orodij za ocenjevanje razvojnih stopenj digitalizacije za posamezna podjetja. Slovenija na nacionalni ravni namreč nima uveljavljene enotne metodologije za oceno stopnje digitalnega razvoja podjetij, zato je bila podana pobuda, za pripravo analize ustreznosti razpoložljivih orodij in predloga uporabe le-teh v slovenskem prostoru.Druga okrogla miza pa je potekala na temo »Pridobivanje potrebnih kompetenc in znanja (bodočih) zaposlenih za upravljanje in vodenje procesov tovarn prihodnosti«, na njej pa so sodelujoči Tina Ušaj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), dr. Andrej Kos (Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana), dr. Aleš Hančič (TECOS - Razvojni center orodjarstva Slovenije), dr. Richard Messnarz (ISCN LTD, Graz, Austria) in dr. Alenka Braček Lalić (IEDC-Poslovna šola Bled) razpravljali o možnih rešitvah za soočanje s prihodnimi izzivi digitalizacije.

Kontakt:
Aleš Pevc, Tehnološki park Ljubljana
Telefon: 041 389 500
E-pošta: ales.pevc@tp-lj.si

Projekt BIFOCAlps sofinancira program Interreg Alpine Space.

 

 

Nazaj