Konzorcij DIGI-SI prejel status evropskega inovacijskega stičišča - EDIH!

20. 06. 2022

Konzorcij DIGI-SI prejel status evropskega inovacijskega stičišča - EDIH!

Konzorcij DIGI-SI, katerega partner je tudi Tehnološki park Ljubljana, si je z vsemi svojimi napori in prizadevanji pridobil naziv EDIH - evropsko digitalno inovacijsko stičišče! Za status EDIH se je v okviru programa Evropske komisije - Program za digitalno Evropo potegovalo kar 331 kandidatov. Cilj  programa je pospeševanje digitalnega preboja Evropske unije oziroma približevanje sodobnih digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javni upravi.

Konzorcij DIGI-SI pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru oziroma DIH UM, poleg Tehnološkega parka Ljubljana, sestavlja še šest partnerjev: Inštitut Jožef Stefan, DIH Slovenija, Arctur, ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in TCS – Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje.

Namen EDIH-ov je tako aktivno pospeševanje digitalne preobrazbe gospodarstva in javnega sektorja s pomočjo najsodobnejših digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, visokozmogljivo računalništvo, masovni podatki, razširjena/navidezna resničnost ob zagotavljanju kibernetske varnosti ter potrebnih digitalnih znanj.

Digitalizacijo na omenjenih področjih bo EDIH Konzorcij DIGI-SI dosegal med drugim v obliki podpore gospodarstvu in javni upravi pri izobraževanju in ozaveščanju o tem, kaj napredne digitalne tehnologije so in kako se jih lahko uporabi za pospeševanje razvoja in delovanja; eksperimentiranju pred investiranjem v napredne digitalne rešitve; izvajanju ocen digitalne zrelosti podjetij in organizacij; povezovanju podjetij in organizacij z raziskovalci in inovacijskim ekosistemom; ter v obliki pomoči pri iskanju financiranja.

Za spodbujanje digitalne preobrazbe gospodarstva in javnega sektorja bo v naslednjih treh letih na voljo nekaj več kot 3,3 milijona evrov.

Tako bo lahko javni sektor nadgradil svoje poslovanje in s tem zagotovil, da bodo trenutni poslovni procesi učinkovitejši za vse akterje, podjetja pa bodo imela možnost izboljšati svoj položaj na domačem, evropskem in svetovnem trgu z digitalizacijo svojih procesov, storitev in izdelkov ter s tem prispevala k večji dodani vrednosti slovenskih produktov in storitev.

 

Nazaj