Kombinacija predavanj in svetovanj odličen temelj podjetij

16. 07. 2018

Kombinacija predavanj in svetovanj odličen temelj podjetij

Za sodelujočimi v projektu Mladi podjetniki 2017-2019 so številne delavnice, na katerih so pridobili praktično znanje za zagon lastnega podjetja. S sodelovanjem v projektu lahko udeleženci pridobijo tudi subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 evrov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je organiziralo projekt Mladi podjetniki 2017-2019, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skoraj 300 prijavljenih bodočih mladih podjetnikov je na ta način dobilo priložnost za pridobivanje vseh potrebnih znanj, ki jim bodo olajšala samostojno podjetniško pot. Po uspešno zaključenem usposabljanju jim bo Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije iz sredstev Evropskega socialnega sklada podelil tudi subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 evrov. Prve delavnice so bile na sporedu že konec marca, projekt pa se bo zaključil v mesecu maju 2019.

Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Glavni namen je spodbujanje podjetniške aktivnosti med mladimi 

Partnerji projekta so Tehnološki park Ljubljana, Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, Gospodarska zbornica Slovenije, Primorski tehnološki park in Zavod mladi podjetnik, ki imajo bogate izkušnja s pomočjo mladim pri njihovih podjetniških izzivih. Glavni namen projekta Mladi podjetniki je spodbujanje podjetniške aktivnosti med mladimi v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Delavnice in individualno mentorsko svetovanje

Bodoči podjetniki pridobivajo znanja na 12 brezplačnih delavnicah, ki so razdeljene v pet glavnih modulov. Ob 20-urnem individualnem mentorskem svetovanju spoznavajo podjetniško okolje ter oblikujejo svoje podjetniške ideje. Na ta način spoznavajo, kateri so ključni faktorji pri oblikovanju kakovostnega poslovnega načrta. S pridobljenim znanjem se lažje znajdejo v zahtevnem podjetniškem svetu ter hitreje zasedejo svoje mesto na trgu.

Kakovostne ideje mladih podjetnikov

Eden izmed številnih mentorjev mladih podjetnikov in predavateljev na delavnicah, Borut Borštnik iz Zavoda mladi podjetnik, je takole pokomentiral dogajanje na projektu Mladi podjetniki: “Zelo smo presenečeni nad kakovostjo idej posameznikov in ekip vključenih v program mladi podjetniki. S pomočjo izobraževanj jim pomagamo pri razvoju njihove ideje, testiranju in finančnih analizah. Individualna svetovanja so čas za pregled specifik in delo na poslovnem načrtu. Kombinacija predavanj in svetovanj je odlično orodje za postavitev dobrih temeljev podjetij mladih podjetnikov, ki so vključeni v program.”   

Poslovno sodelovanje med udeleženci

Eden izmed mladih podjetnikov Luka Peteh, ki se ukvarja z izdelavo in vzdrževanjem spletnih mest za srednje velika podjetja in podjetnike, je projekt pohvalil: “V program sem se vključil, ker sem menil, da je to dobra priložnost za pridobitev znanja, poznanstev in finančnih sredstev, ki mi bodo v pomoč na začetku poslovne poti. Z nekaterimi udeleženci bom morda v prihodnosti tudi poslovno sodeloval. Mentorji so mi še vedno v pomoč z nasveti. Na delavnicah sem pridobil informacije o pravnih in finančnih zadevah, ki so povezane s poslovanjem. To znanje že uporabljam tudi v praksi.”

Pozitivne izkušnje s sodelovanjem v projektu ima tudi fotografinja Sanja Despotovič iz studia Sanja’s Visuals: “Znanje, ki nam ga posredujejo uveljavljeni podjetniki, različni pogledi na lastno novo ustanovljeno podjetje in konec koncev finančna injekcija, so stvari, ki lahko na začetku pomenijo veliko. Rada sem obkrožena s podobno mislečimi ljudmi, ki so lahko močna spodbuda na lastni podjetniški poti. Menim, da je brez neke osnove in podjetniškega razmišljanja ter pro aktivnosti, ustanovitev lastnega podjetja kar velik zalogaj. V naši skupini je bilo veliko čudovitih bodočih podjetnikov, s katerimi bom definitivno ohranila stike. Povezujem s tudi z mentorji in to že kaže prve rezultate.”

Predviden potek izobraževanj projekta Mladi podjetniki

Predavanja potekajo v Ljubljani, Kranju, Kopru, Novi Gorici in drugje po Sloveniji. Po poletnem premoru se predavanja nadaljujejo v mesecu septembru vse do maja 2019. Za dodatne informacije o programu in možnostih vključitve se mladi lahko obrnejo na Zavod za zaposlovanje ali na Tehnološki park Ljubljana.

Informacije so dostopne na naslednjih spletnih straneh:

 

 

 

Nazaj