Kako se lahko upremo togemu kolesju digitalizacije zdravstva?

08. 03. 2023

Kako se lahko upremo togemu kolesju digitalizacije zdravstva?

Zdravstvo se sooča z vedno večjimi izzivi kot so pomanjkanje kadra, zahteve po digitalizaciji in potreba po reorganizaciji lokalnih zdravstvenih sistemov. V Sloveniji ne zaostajamo z inovativnostjo digitalnih zdravstvenih rešitev, lahko pa bi bolj sistemsko pristopili k reševanju izzivov zdravstvenega sistema, so ugotavljali udeleženci mednarodne konference Digital Health Ljubljana 2023, ki smo jo pred kratkim organizirali na Fužinskem gradu. Številni strokovnjaki so razpravljali o trendih in naprednih tehnologijah na področju zdravja. 

Eden od izzivov je vsekakor poenotenje informacijskega sistema v zdravstvu. Po besedah ​​Rebeke Žerovnik iz Tehnološkega parka Ljubljana je bil namen konference združiti vse akterje, ki se srečujejo s tem področjem, torej podjetnike, startupe, raziskovalce, zdravstvene delavce in snovalce politik, ki lahko omogočijo hitrejšo regeneracijo oslabljenega zdravstvenega sistema.

Kaj pravijo zdravniki?

Na konferenci smo gostili številne zdravnike, ki se strinjajo, da je kompleksnost zdravstva vse večja. Vsakodnevno se srečujejo s pomanjkanjem osebja, po drugi strani pa jim uporaba novih pametnih rešitev vzame preveč časa. Potrdili so, da je zbiranje podatkov odlično, a naj bodo rešitve čim bolj preproste. Uporabni se jim zdijo »pop up« (prikazni dokumenti), ki nakazujejo, da s pacientom nekaj ni v redu oziroma opozorijo na določeno spremembo. Vprašanja pacientov se običajno porajajo doma, zato bi potrebovali rešitev, ki bi omogočala lažjo komunikacijo. 

Umetna inteligenca v zdravstvu

Medicina postaja vse bolj kompleksna, primanjkuje nam zdravnikov, ki 30 odstotokov svojega časa porabijo za administrativna opravila. Zato se razvijajo rešitve v smeri umetne inteligence, ki bi lahko resnično pomenile napredek.

Po podatkih Siemens HEALTHINEERS gre 80 % primerov pacientov skozi postopek slikanja. Napovedujejo, da bo v prihodnosti triažo prevzela umetna inteligenca, zdravniki pa se bodo ukvarjali le s kompleksnimi primeri. Umetna inteligenca torej ne bo nadomestila zdravnikov, ampak jim bo dala orodja za učinkovitejše zdravljenje. 

Inovativna javna naročila 

Inovativna javna naročila so pomembna, ker startupi nimajo poverilnic, ki so običajno potrebne za vodenje postopka zbiranja ponudb. Težava administracije je vprašanje, kaj je inovativnost. Predanost vodstva in ozaveščenost v celotni ustanovi sta ključnega pomena. Lažje je, če je vodilna oseba vizionar, ki je zavezan k novim, boljšim rešitvam.

Barbara Slak Turk iz Splošne bolnišnice Novo mesto je povedala, da kupujejo inovativne rešitve, ki so že na trgu, vendar ne v velikem obsegu. To jim prihrani čas za razvoj. Pri nakupu ne gledajo samo na ceno, ampak tudi na tehnični vidik in inovacije, ki olajšajo okrevanje pacientov, omogočijo optimizacijo poslovanja, prihranek časa in podobno. 

Slišali smo tudi  priporočila bolnišnic, ki bi poenostavile in s tem spodbudile inovativno javno naročanje:

  • obstaja potreba po vladnih sredstvih, namenjenih inovativnim rešitvam,
  • obstaja potreba po organizaciji/platformi za obveščanje o tem, kaj ponuja trg,
  • potrebujemo načrt evropskih sredstev ter znanje, kako zaprositi zanje,
  • Ministrstvo za zdravje bi moralo sodelovati z bolnišnicami, da bi imeli enak sistem javnih naročil. 

Izmenjava najboljših praks iz tujine 

Digitalne zdravstvene aplikacije in rešitve vse bolj postajajo del našega zdravstvenega varstva. Ker so te aplikacije na voljo za specifična zdravstvena področja, jih je izziv vključiti v državne zdravstvene sisteme, da bi lahko koristili celotnemu prebivalstvu. 

Nemški sistem DiGA to težavo rešuje z vzornim modelom. DiGA pomeni Digital Health Application, ki jo lahko nemški zdravniki predpišejo pacientom, vsebuje pa rešitve za podporo pri zdravljenju duševnih bolezni, sladkorne bolezni, migrene, nespečnosti in debelosti. 

Po novem zakonu bo 73 milijonov ljudi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem (približno 90 % celotnega prebivalstva) od leta 2019 upravičenih do uporabe DiGA, če bodo imeli recept ali potrjeno diagnozo. To pomeni, da je digitalno zdravstveno varstvo že tukaj in bo ostalo v primarni oskrbi.Drugače povedano, DiGA so zdravstvene "aplikacije na recept." 

Kako pridobiti žig DiGA? 

Re.flex s sedežem v Romuniji že spreminja način okrevanja pacientov z bolečinami v kolenu in hrbtu z digitalnim pomočnikom, ki nadomešča rehabilitacijo. Naveden je bil primer sanacije dveh poškodb kolena. Pri fizikalni rehabilitaciji se ne uporabljajo podatki, zato je veliko lažje izvedljiva.  

Predstavnik podjetja je prisotnim predstavil zahteve in pot do pridobitve »DiGA žiga« oziroma odobritve za vključenost v aplikacijo:

  • Treba je imeti svetovalce z izkušnjami. Postopek je zelo drag. Največje ozko grlo je razumevanje, kako strukturirati klinično preizkušanje.
  • Potrebno je klinično preizkušanje z vsaj 60-imi pacienti.
  • Potrebno je veliko skladnosti - varnost podatkov in podobno.        
  • Za pridobitev odobritve DiGA potrebujete približno 500.000 evrov. Potem potrebujete še zdravnike, da predpišejo vašo aplikacijo, in bolnike, da jo uporabljajo. 

Primeri rešitev za domače meritve ("home monitoring")  

Strokovnjaki so med drugim razpravljali tudi o trenutnem stanju digitalnih rešitev, podprtih z umetno inteligenco, ter prihodnosti aplikacij in naprav za domače testiranje in zdravljenje.

DiaPee je kombinacija merilnika pretoka urina, aplikacije za spremljanje praznjenja mehurja in podpornih storitev za ljudi z urinsko inkontinenco, kar omogoča odkrivanje in spremljanje stanja zunaj kliničnega okolja.

Vitabits je rešitev za spremljanje na daljavo, ki pomaga bolnikom s kroničnimi boleznimi. Spremlja vitalne znake, prehranjevalne navade in podobno. Ima samodejno sinhronizacijo z zdravnikom in tekstovnim/video komunikacijskim materialom.

Truebar je rešitev za pretvorbo govora v besedilo za slovenski jezik in medicinsko terminologijo.

SAVYY je spremljanje EKG v realnem času, integrirano s platformo za telemedicino OTH. 

Pridružite se E-DIH skupnosti

Povzetek konference je bil, da je zdravstveni sistem eden najbolj kompleksnih in togih z ogromno birokracije. Od personalizirane medicine smo prešli k standardizirani, s tehnologijo pa se vračamo nazaj. Pri zdravju gre za ljudi. In ljudje se morajo začeti pogovarjati med seboj, da bi izboljšali digitalno zdravstvo. V pobudi E-DIH dajemo glas vsem vam: pacientom, zdravnikom, startupom in oblikovalcem politik. Pridružite se nam in pomagajte do sprememb.

-------


"Dogodek sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020."

Nazaj