Izteka se rok za prijavo v predselekcijo SK75

06. 03. 2020

Izteka se rok za prijavo v predselekcijo SK75

Če imate svoj produkt že razvit in z njim ustvarjate prve prihodke na trgu, vam pri rasti lahko pomaga produkt SK75, ki prinaša 75.000 evrov konvertibilnega posojila.

Produkt je namenjen inovativnim startup podjetjem s potencialom globalne rasti, ki želite čim hitreje priti do potrditve svoje ideje na trgu in pospešiti rast prodaje. 

Sodelovanje v predselekcijskem postopku SK75, ki ti lahko zagotovi do 40 od skupaj 100 možnih točk, se izteče 10. marca 2020.

POGOJI KANDIDIRANJA

 • dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že preizkusili pri
  prvih strankah
 • lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 • prvi prihodki od prodaje produkta/storitve
 • vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
 • sedež v Republiki Sloveniji
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

UPRAVIČENCI

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 • so starejša od dvanajst mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge)

 

Nazaj