Iščemo ekspertne svetovalce inovativnim podjetjem

11. 06. 2018

Iščemo ekspertne svetovalce inovativnim podjetjem

K prijavi vabimo kandidate, da kandidirajo kot svetovalci za izvajanje storitev ekspertnega svetovanja podjetjem/ekipam za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij, v okviru izvedbe projekta podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019«. 

Dne 14.2.2018 smo na spletni strani objavili Javni poziv za ekspertnega svetovalca inovativnim podjetjem/ekipam. 

Pogoji za kandidiranje:

  • aktivna osebna izkušnja s start-up/scale up podjetjem (dokazljivo soustanoviteljstvo ali vodenje ali druga dokazljiva oblika aktivne vloge v okviru inovativnega mladega podjetja v rasti za obdobje minimalno dveh let);
  • mentoriral vsaj eno start-up/scale up podjetje v preteklih 3 letih, prostovoljno ali proti plačilu (šteje tudi sodelovanje v različnih mentorskih programih);
  • vsaj 3 leta delovnih izkušenj, sposobnost učinkovitega komuniciranja in mentoriranja

Obveznosti kandidatov za mentorja do inovativnih podjetij/ekip:

  • aktivno sodelovanje in mentoriranje podjetju/ekipi v obliki ustnih in pisnih predlogov in strokovnih mnenj;
  • pomoč podjetju/ekipi pri navezovanju poslovnih kontaktov, pri iskanju zasebnih investitorjev in svetovanje pri njenih strateških odločitvah;
  • priprava kratkega poročila o napredovanju podjetja/ekipe v sodelovanju z mentorjem;
  • omogočiti morebitno prisotnost naročnika pri aktivnostih mentoriranja (po predhodnem dogovoru),
  • prenos specifičnih znanj mentorja na mentorirano podjetje/ekipo.

Letni obseg angažmaja mentorja, ki bo izbran po selekcijskem izboru tega javnega poziva, je minimalno 10 ur na posamezno inovativno podjetje/ekipo v obdobju od 01.03.2018 do 31.12.2019.

Vse ostale podrobnosti in navodila za predložitev vlog kandidatom so na voljo na spletni povezavi

 

Nazaj