Iniciativa "Slovenski respirator"

25. 03. 2020

Iniciativa "Slovenski respirator"

Na pobudo ožjega kroga gospodarstvenikov, direktorjev pomembnih podjetij in ustanov se je pričela preverjati zamisel o izdelavi slovenskega respiratorja. 

V Sloveniji imamo samo 168 respiratorjev, potrebovali pa bi jih vsaj še 100! Ker čas ni na naši strani in so roki za dobavo dolgi, smo aktivno pristopili k povezovanju slovenske tehnološke skupnosti v skupino inženirjev, ki bi razvili trenutno najpomembnejšo napravo za pomoč težko obolelim za koronavirusom.

Združeni smo tako vrhunski inženirji globalnih tehnoloških podjetij, zdravniki iz UKC, podjetja, ki brezplačno opravljajo R&D ter organizacije za podporo Gospodarska zbornica SlovenijeInstitut Jožef StefanFakulteta za elektrotehnikoTECOSTehnoloski Park Ljubljana in drugi.

Na koordinaciji iniciativnih članov (20.3.2020) je bilo dogovorjeno, da se bo do začetka naslednjega tedna, upoštevajoč kompetence in kapacitete zainteresiranih podjetij, pripravila najprej ocena uresničljivosti projekta, in če bo ta ugotovljena, nato še zasnova projekta, ki bo vsebovala cilje, faze, organizacijsko strukturo in prednostne aktivnosti. Postavila se bo tudi  nova spletna stran.  Do takrat ostaja VSTOPNA TOČKA za prijavo interesa elektroindustrija@gzs.si

POMEMBNO: na vstopni točki zbiramo le interese za sodelovanje, ne dajemo pa (še) informacij o konkretnih potrebah.

Odzvalo se je že 109 podjetij. Vse ostale podrobnosti o iniciativi najdete na povezavi: https://www.gzs.si/zbornica_elektronske_in_elektroindustrije/respirator

Nazaj