Finalni dogodek projekta DIVA: izzivi in priložnosti za kulturna in ustvarjalna podjetja

26. 05. 2022

Finalni dogodek projekta DIVA: izzivi in priložnosti za kulturna in ustvarjalna podjetja

V Benetkah se je 20. maja s finalnim dogodkom slovesno zaključil triletni čezmejni projekt Interreg Ita-Slo DIVA. Uspešno povezovanje kulturnega in gospodarskega sektorja je prineslo številna plodna sodelovanja in inovativne podjetniške napredke v malih in srednje velikih podjetjih s pomočjo kulturne in kreativne industrije.

 

Podjetništvo in ustvarjalnost z roko v roki

Gostujoči predavatelji so govorili o evropskih omrežjih, ki promovirajo kulturni in ustvarjalni sektor, o tekočih evropskih izkušnjah in novih razvojnih priložnostih.

Projektni partnerji so predstavili tudi rezultate triletnega dela, in sicer kar 21 pilotnih projektov, financiranih na čezmejnem območju.

Glavni cilj projekta je bil povezati slovenske in italijanske partnerje pri vzpostavljanju čezmejnega inovacijskega ekosistema, ki bi ob podpori digitalne transformacije povezal kulturno-kreativni sektor z gospodarstvom.

Skozi različne faze projekta so se preizkušale različne oblike vključevanja kreativnega sektorja v inoviranje z namenom, da se tradicionalna mala in srednje velika podjetja spodbudi k čim bolj prebojnim inovacijam in tudi k uporabi teh spoznanj pri izvedbi pilotnih projektov. Posebna pozornost je bila namenjena priložnostim, ki jih k razvoju inovacij prinašajo nepričakovani in nekonvencionalni pristopi, značilni za umetniško ustvarjanje ("Art Thinking" in "Design Thinking").

DIVA HUB-i

Tekom projekta so bila v vsaki regiji programskega območja vzpostavljena vozlišča DIVA (t.i. DIVA HUB-i) kot ključno podporno okolje pri ustvarjanju čezmejnega inovacijskega ekosistema, ki omogočajo tudi trajnost projekta.

DIVA HUB-i bodo namreč tudi po zaključku projekta delovali kot središča ustvarjalne, podjetniške in inovacijske dejavnosti in posameznikom ter kolektivom ponujali stimulativno okolje za srečanja, mreženje in konkretno izdelavo inovativnih produktov ali storitev.

Pilotni projekti - primeri dobrih praks

V okviru projekta je bilo izvedenih 21 pilotnih projektov, v vsakega pa sta  bila vključena dva partnerja: klasično majhno ali srednje veliko podjetje (MSP) in predstavnik kulturno-kreativnih industrij (KKI).

Sodelovanja med podjetniškim in kreativnim sektorjem so omogočila izboljšanje in inovacije proizvodnih in komunikacijskih procesov, usposabljanje osebja ter povečanje prepoznavnosti tradicionalnih podjetij.  Osnova za napredek je bila uporaba metodologij, ki se jih poslužuje kreativna industrija.

Slovenski pilotni projekt

Tehnološki park Ljubljana je kot skrbnik slovenski pilotnega projekta SUSUCH podpiral sodelovanje med podjetjema Nektar Natura in Wilsonic Design. Med obema partnerjema je bilo vzpostavljeno ustvarjalno timsko delo, ki je temeljilo na prenosu znanja industrijskega oblikovanja za vzpostavitev trajnostnega inovacijskega procesa nabavne verige. Razvita je bila tudi inovativna embalaža za koncentrirane sokove iz okolju prijaznih materialov. 

Tehnološki park Ljubljana je obema partnerjema pilota SUSUCH v svojem DIVA Creative Factory vozlišču predstavil tudi možnosti, ki jih ponujajo nove XR/VR/AR/MR tehnologije pri optimizaciji proizvodnje, razvoju inovacij in ustvarjanju boljše uporabniške izkušnje za uporabnika njihovih produktov in storitev.

Vsi rezultati projekta in vplivi pilotnih projektov so predstavljeni v DIVA brošuri in zaključnem DIVA videu.

Tehnološki park Ljubljana je partner projekta DIVA. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Nazaj