Delavnice za pridobitev P2 subvencije za razvoj tvoje inovativne rešitve

15. 02. 2019

Delavnice za pridobitev P2 subvencije za razvoj tvoje inovativne rešitve

Slovenski podjetniški sklad s produktom P2 omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest pridobitev zagonskega kapitala v višini do 54.000 EUR v obliki subvencije. Tehnološki park Ljubljana vam v obliki serije delavnic in individualnega mentorstva nudi vso potrebno pomoč za uspešno prijavo. 

Razpis skozi subvencijo podpira razvoj in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešna podjetja s potencialom rasti. Prijava za subvencijo P2 je razdeljena na dva dela, in sicer: predselekcijski postopek s predstavitvijo na Demo dnevu in formalna oddaja razpisne dokumentacije.

Skozi serijo delavnic vam bomo ponudili vse informacije, vezane na razpis, predvsem pa bomo pilili vašo predstavitev za Demo dan v okviru predselekcijskega postopka, saj le-ta predstavlja več kot tretjino vseh točk, ki jih lahko pridobiš na razpisu. 

Od 15. februarja naprej si rezerviraj tri petke, v kolikor:

 • te zanima ali je tvoja ideja sploh primerna za prijavo na razpis,
 • imaš idejo za nov produkt ali storitev in te zanima, kako do 54.000 EUR nepovratnih sredstev Slovenskega podjetniškega sklada ali
 • nimaš izkušenj s prijavami na razpise in bi potreboval izkušeno osebo, da vodi čez proces prijave s ciljem uspešne pridobitve sredstev.

Vsebina delavnic 

 • Pomoč pri opredelitvi bistvenih elementov ideje (uporabnika, ciljnega trga, obljube vrednosti, konkurenčne prednosti, konkurence, poslovnega modela...), ki predstavlja jedro vsebinskega dela razpisa.
 • Pomoč pri sestavi finančnega načrta v skladu s pogoji razpisa.
 • Priprava na tvoj “pitch”,s katerim boš prepričal komisijo in pridobil 35 od 100 možnih točk na razpisu.

Urnik delavnic 

15. februar  /  10:00 - 13:00 PRIJAVA NA DELAVNICO

Pregled primernosti ideje in razpisne dokumentacije s poudarkom na kriterijih razpisa.  

 • Ali je moja ideja primerna za prijavo na razpis?
 • Pregled vseh pogojev, ki jih moraš izpolnjevati.
 • Pregled vsebinskega dela predstavitvenega načrta.
 • Upravičeni stroški in zahtevani cilji
 • Pomembni roki za oddajo prijave

22. februar  /  10:00 – 13:00 PRIJAVA NA DELAVNICO

Priprava na DEMO dan - trening predstavitve pred komisijo 

 • Pregled meril za ocenjevanje komisije
 • Predstavitev predloge za trening pitcha
 • Pitchanje in feedback za izboljšave

15. marec  /  10:00 – 13:00 PRIJAVA NA DELAVNICO

Individualno piljenje tvoje prijave ob predhodni najavi

 • Pregled vsebinskega dela predstavitvenega načrta
 • Pregled finančnega dela predstavitvenega načrta
 • Pregled meril za ocenjevanje ter prilagoditve načrta
 • Prijav je običajno več kot 100, sredstva pa so omejena, zato je pomembno, da oddate vrhunsko prijavo!

Po oddaji prijav, vam bomo glede na število le-teh, poslali vaš termin na individualno svetovanje. 

Splošno o subvenciji P2 in predselekciji Start:up Slovenija

Slovenski podjetniški sklad v razpisu P2 startup podjetjem z inovativno idejo zagotavlja 54.000 € zagonske spodbude za razvoj produkta. Gre za nepovratna sredstva, ki se podjetniku na transakcijski račun nakazujejo v treh tranšah po potrjenem poročilu o porabi upravičenih stroškov. Spodbuda P2 je povezana s predselekcijo Start:up Slovenija, kjer lahko podjetniki zberejo do 35 točk od 100 možnih za prijavo na razpis.  

Upravičenci so novoustavnoljena podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga. 

Pomembna je tudi starost podjetja, vendar točnega datuma ne bomo vedeli, dokler ne bo objavljen razpis. Glede na pretekle razpise predvidevamo, da bo lahko registrirano med 1.1.2018 in 15.3.2019. 

Doba financiranja: izplačilo v treh tranšah 

 • prvo izplačilo: do 10.000 EUR za upravičene stroške v letu 2019
 • drugo izplačilo: do 12.000 EUR za upravičene stroške v letu 2020
 • tretje izplačilo: do 32.000 EUR za upravičene stroške v letu 2021 

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja, to so:

 • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme)
 • stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški mentoriranja, testiranja,programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov skozi celotno obdobje upravičenosti, stroški promocije)
 • posredni operativni stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji

Subvencija znaša 100 % upravičenih stroškov podjetja.

*Datum in pogoji razpisa še niso znani in bodo določeni ob objavi razpisa. Vse informacije temeljijo na razpisih preteklih let, zato si pridržujemo pravico do sprememb programa.

Kontaktna oseba

Vera Nunić 
T: 01 620 34 07
E: vera.nunic@tp-lj.si   

Vse delavnice so za udeležence brezplačne, saj s tem opravljamo naše poslanstvo spodbujanja inovativnega podjetništva, ki ga sofinancirajo: 

Nazaj