Climate-KIC Accelerator Slovenia 2018

27. 03. 2018

Climate-KIC Accelerator Slovenia 2018

Climate-KIC Accelerator je največji evropski pospeševalnik na področju zelenih tehnologij za start-up podjetja na začetku njihove poslovne poti. Njegov namen je pripraviti start-upe na njihove prve investitorje in odjemalce ter jim pomagati pri razvoju njihovega podjetja. Nudi brezplačen paket storitev in finančne vzpodbude za izbrane udeležence.

Razpis je namenjen razvoju mladih start-upov (do treh let), ki imajo prodorne ideje s tržnim potencialom in hkrati potencialom za zmanjševanje podnebnih sprememb.
Trajanje: junij–november 2018
Lokacija treningov in ostalih aktivnosti v okviru Climate-KIC Accelerator: Slovenija in tujina
Kako poteka in kako se prijaviti?
1. Accelerator poteka na treh stopnjah, ki potekajo ob stalni podpori strokovnih trenerjev in mentorjev ter sodelovanju v aktivnostih in delavnicah programa:
 Faza 1: Razvoj poslovnega modela. Start-upom, ki so na samem začetku svoje poslovne poti, pomaga definirati in razviti poslovni model, dokončati prvi prototip in pridobiti feedback iz industrije. Start-upi te faze prejmejo strokovno in finančno pomoč v vrednosti do 20.000 EUR.
 Faza 2: Potrditev poslovnega modela in prvi odjemalci. Pomaga start-upom z dobro zasnovanim poslovnim modelom doseči naslednjo fazo: potrjevanje poslovnega modela in pridobitev kupcev. Start-up prejme poslovna usposabljanja ter finančna sredstva za storitve ter materiale, potrebne za razvoj poslovanja. Ekipe se osredotočijo na pridobivanje prvih kupcev in na proces potrjevanja poslovnega modela. Start-upi te faze prejmejo strokovno in finančno pomoč v vrednosti do 25.000 EUR.
 Faza 3: Naprej proti investicijam in rasti podjetja: namen zadnje faze je kvalificirana podjetja pripraviti na prihodnost investicij in rast podjetja. Start-upi se pripravijo na pogajanja s potencialnimi investitorji in partnerji in prejmejo strokovno in finančno pomoč v vrednosti do 50.000 EUR.
2. Podpora in vključene storitve:
· navzočnost trenerja in mentorstvo, namenjeno razvoju projekta
· poslovni treningi in delavnice z namenom podpore nadaljnjemu razvoju poslovanja
· finančna podpora
3. Kdo se lahko prijavi na Climate-KIC Accelerator?
* prebojne poslovne ideje, povezane z novimi tehnologijami z znatnim vplivom na podnebje v katerem koli od naslednjih, s podnebjem povezanih področij: mesta in urbana tranzicija, trajnostni proizvodni sistemi, trajnostna raba tal in voda, podnebne finance, stavbe, industrija, trgovina na drobno, energetska učinkovitost itd.
* start-upi z že definiranim in zasnovanim osnovnim poslovnim načrtom
* start-upi, ki so sestavljeni iz motivirane ekipe (z vsaj dvema ustanoviteljema) in imajo že postavljeno vodstvo
* start-upi, ki so že registrirana podjetja (stara do 3 leta v času prijave), ali podjetja v aktivni fazi ustanavljanja
* start-upi, ki se zavežejo aktivni udeležbi v programu; vsaj en član ekipe se mora udeležiti vseh obveznih poslovnih treningov in ostalih elementov programa
* ekipa je sposobna delovati v angleško govorečem okolju (vsaj B2 nivo znanje angleškega jezika)
4. Prijava: Prijavite se elektronsko na: http://www.climate-kic.org/ris/accelerator, pri čemer morate uploadati tudi naslednje dokumente:
1. Življenjepisi vseh članov ekipe. https://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
2. Fotokopija identifikacijskega dokumenta zakonitega zastopnika podjetja oz. kontaktne osebe neregistriranega podjetja.
3. Fotografijo ekipe.
4. Informacije o podjetju, kot so: flyer, PR gradivo ali priporočila.
5. Samo za registrirana podjetja: dokument, ki dokazuje vpis v Poslovni register Slovenije in povzetek tega dokumenta v angleškem jeziku. Prijave so možne do: 3. 4. 2018 do 17:00.

Nazaj