Borza terjatev po novem nudi spletna posojila in se postavlja ob bok bankam

02. 07. 2019

Borza terjatev po novem nudi spletna posojila in se postavlja ob bok bankam

Borza terjatev, član skupnosti Tehnološkega parka Ljubljana, ki je tudi s podporo Slovenskega podjetniškega sklada razvila prvo slovensko platformo za vzajemno (peer-to-peer) financiranje, podjetjem poleg odkupa terjatev po novem ponuja tudi kratkoročna, do 6-mesečna posojila za financiranje obratnih sredstev. 

Z novo ponudbo posojil se Borza terjatev postavlja ob bok bankam in naslavlja segment malih in srednje velikih podjetij, ki jim je pomembna predvsem odzivnost, hitrost in prilagodljivost financiranja.

Kratkoročna posojila, ki jih Borza terjatev od julija dalje nudi podjetjem, bodo v začetku še zmeraj vezana na konkretne terjatve in naročila – podjetje posojilojemalec mora izpolnjevati zahtevane bonitetne pogoje in za pridobitev posojila zagotoviti zavarovanje v obliki obstoječih domačih ali tujih terjatev do kupcev, lahko pa tudi bodočih terjatev na podlagi sklenjenih novih naročil in pogodb. Višina zavarovanja mora biti enaka znesku glavnice (1:1), posojilo pa se lahko odobri in izplača že v enem dnevu. Najdaljša ročnost posojil za podjetja na Borzi terjatev znaša 6 mesecev.

Preobrazba iz spletnega trga terjatev v bančništvo

»Lansiranje kratkoročnih posojil za podjetja predstavlja ključni mejnik za Borzo terjatev, ki se je v zadnjih letih postopno preobrazila iz spletnega trga terjatev v delujoč poslovni model peer-to-peer bančništva. Tehnologija BT finančne platforme omogoča izjemno učinkovito procesiranje finančnih poslov (posojila in odkupi terjatev) in posredovanje med podjetji - prejemniki financiranja ter podjetji z likvidnostnimi presežki, ki na Borzi terjatev delujejo kot vlagatelji. Prejemniki financiranja lahko likvidna sredstva na Borzi terjatev pridobijo že z nekaj kliki, na drugi strani pa je uporabniška izkušnja za vlagatelje zelo podobna plasiranju depozita na banki in je primerna za katerokoli podjetje z likvidnostnimi presežki. Ravno visok nivo avtomatizacije Borzi terjatev omogoča učinkovito servisiranje majhnih in srednje velikih podjetij, ki jim banke iz objektivnih razlogov težje sledijo pri njihovi hitri rasti,« navaja direktor Borze terjatev Marko Rant.

Enostavno do likvidnih sredstev

Borza terjatev podjetjem z likvidnostnimi presežki ponuja privlačno alternativo bančnim depozitom in jim omogoča, da na povsem enostaven način kratkoročno plasirajo svoja denarna sredstva v razpršen portfelj nizko tveganih, kvalitetnih poslovnih terjatev in posojil do drugih slovenskih podjetij s pričakovanim letnim donosom okrog 5%.

»Na Borzi terjatev podpiramo rast malih in srednje velikih podjetij in zasledujemo cilj izboljšanja njihovega poslovnega okolja. Podjetjem smo do danes zagotovili že 80 milijonov EUR financiranja, med vlagatelji na Borzi terjatev pa so tudi že nekatere večje finančne ustanove, ki so prepoznale potencial poslovnega modela vzajemnega financiranja. Za varnost naloženih sredstev vlagateljev skrbi napreden sistem upravljanja s tveganji, ki smo ga na Borzi terjatev razvili v sodelovanju z bonitetno hišo Bisnode,« dodaja prokurist Borze terjatev Janez Klobčar.

Borza terjatev je podjetjem preko spleta dostopna 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Odprtje računa pri Borzi terjatev je brezplačno, vsi postopki tako za prejemnike financiranja kot za vlagatelje pa potekajo v elektronski obliki.

Direktor Borze terjatev Marko Rant, dodaja: »Borza terjatev malim in srednje velikim podjetjem ponuja možnost financiranja na klik in jim zagotavlja pridobitev denarnih sredstev že v roku 24 ur. Koncept peer-to-peer bančništva ima v Sloveniji velik potencial, Borza terjatev pa ima ambicijo, da postane največji nebančni ponudnik financiranja za podjetja.«


O Borzi terjatev

Borza terjatev je upravljalec prve slovenske finančne platforme za vzajemno (peer-to-peer) financiranje med domačimi podjetji. Borza terjatev malim in srednje velikim podjetjem ponuja financiranje na podlagi odstopa terjatev in kratkoročna posojila za financiranje obratnih sredstev, na drugi strani pa podjetjem z likvidnostnimi presežki nudi nizko tvegano alternativo bančnim depozitom z višjim donosom. BT finančno platformo aktivno koristi že 180 slovenskih podjetij, skupni obseg zagotovljenega financiranja pa je do danes dosegel že 80 milijonov EUR. Razvoj Borze terjatev preko Slovenskega podjetniškega sklada podpira Republika Slovenija.

Dodatne informacije
Katja Hančič
katja.hancic@borzaterjatev.si
01 810 73 72

Nazaj