BIOEASTsUP: Usposabljanje za področje biogospodarstva

05. 05. 2021

BIOEASTsUP: Usposabljanje za področje biogospodarstva

Želite spoznati biogospodarske poslovne modele, pridobiti znanje o ovrednotenju biomase in sodobnih konceptih biorafinacije?

Udeležite se dvodnevnega brezplačnega usposabljanja v okviru projekta BIOEASTsUP, ki ga financira EU iz programa Obzorje 2020. Na usposabljanju boste izvedeli več o potencialih biogospodarstva in imeli priložnost za izmenjavo mnenj z drugimi deležniki iz različnih industrijskih panog iz držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Prav tako boste lahko izboljšali svoje poslovne strategije in vizije z namenom krepitve in razširitve bioosnovanih sektorjev.

Namen usposabljanja je pomagati poslovnim akterjem, da se bodo lahko odločali na podlagi znanja glede prilagoditve novih inovativnih rešitev pri razvoju svojih poslovnih modelov ob upoštevanju gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov trajnostnega razvoja.

Usposabljanje bo v angleščini potekalo prek spleta v dveh različnih terminih:

  • 13. in 14. maj 2021
  • 18. in 19. maj 2021

Prijavite se lahko na enega od zgornjih terminov (na prijavni spletni strani kliknite na gumb Industrial Stakeholders).

Na voljo je tudi podrobnejši program usposabljanja.

Za več informacij se lahko obrnete na: Mario Plešej, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, T: 01 478 90 88.

Nazaj