672,4 mio evrov za razvoj gospodarstva, turizma in športa v 2024

23. 02. 2024

672,4 mio evrov za razvoj gospodarstva, turizma in športa v 2024

Pomembno obvestilo za vse v gospodarstvu, turizmu in športu! Minister Matjaž Han je na novinarski konferenci skupaj s sodelavci razkril načrt za objavo javnih razpisov za sofinanciranje projektov v gospodarstvu, turizmu in športu za tekoče leto.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je napovedalo, da bo v letu 2024 razdelilo 672,4 milijona evrov za spodbujanje razvoja slovenskega gospodarstva, turizma in športa. Predstavili so program s podrobnostmi o novostih, okvirnimi časovnicami objav in vsebinami ukrepov razvojnih spodbud. Med napovedanimi ukrepi so nepovratna sredstva, ki bodo razdeljena preko ministrstva, povratna sredstva in kombinirane oblike podpore pa preko SID banke, SPS-a in drugih partnerskih organizacij.

Cilj podpore

Izboljšati prebojnost in dodano vrednost slovenskega gospodarstva na globalnem trgu, z namenom krepitve konkurenčnosti, s čimer se Slovenija odločno zavzema za inovativnost, prebojnost in trajnost.

Podpora bo usmerjena v številna ključna področja, med katerimi so:

 • gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij,
 • izboljšanje športne infrastrukture,
 • podpora podjetništvu,
 • povečanje energetske učinkovitosti,
 • spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij,
 • interventni ukrepi,
 • razvoj lesno-predelovalne industrije,
 • spodbujanje krožnega gospodarstva,
 • internacionalizacija,
 • rokodelstvo in
 • razvoj turizma.

Informacije

Ministrstvo vabi podjetja in organizacije, da se prijavijo na razpise preko uradnega portala ministrstva ali preko portalov izvajalskih organizacij. Podrobne informacije o postopkih prijave, rokih za oddajo in merilih za izbor so na voljo na spletni strani ministrstva.

Več informacij in posnetek sta na voljo na povezavi.

 

 

 

 

Nazaj