3,3 milijona evrov od Evropske komisije za rešitve industrije 4.0

19. 05. 2022

3,3 milijona evrov od Evropske komisije za rešitve industrije 4.0

Evropska komisija je v okviru projekta Mind for Machines razpisala 3,3 milijone evrov za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti na področju industrije 4.0 s sprejetjem najnovejših digitalnih tehnologij za pametnejšo in bolj zeleno proizvodnjo. Rok za prijavo je 29. junij.

Razpis je namenjen proizvodnim MSP, cilj pa je financiranje in spodbujanje novih medsektorskih in medregionalnih digitalnih proizvodnih vrednostnih verig, ki zagotavljajo inovativno blago, storitve in procese v novih sektorjih.

Prek razpisa se sofinancirajo razvoj, testiranje, validacija in komercializacija rešitev na področju industrije 4.0, in sicer na ravni tehnološke razvitosti TRL 5-7 ali TRL 8-9. 

Podjetja lahko vlogo oddajo samostojno ali pa v konzorciju z drugimi MSP. Pri določanju višine dodeljenih sredstev bo močna dodana vrednost čezmejno partnerstvo, prejeti pa je mogoče od 30 do 120 tisoč evrov, odvisno od ravni TRL.

Več informacij o razpisu najdete TUKAJ.

Nazaj