Naša pot

 • 1994: Na Institutu “Jožef Stefan” se porodi ideja o tehnološkem parku in deluje kot pilotni projekt.
 • 1995: Ustanovi se družba Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
 • 1996: Družba začne s poslovanjem v  najetih poslovnih prostorih na Teslovi ulici 30 z 9 člani.
 • 1999: Vzpostavi se interni kreditni sklad, ki ga koristijo vključene družbe.
 • 2000: Prvih devet vključenih družb uspešno zaključi inkubacijsko fazo.
 • 2001: Tehnološki park Ljubljana pridobi prvi evropski projekt.
 • 2002: Najemni prostori na Teslovi ulici 30 so z odkupom prišli v last Tehnološkega parka Ljubljana.
 • 2003: Spremeni se lastniška struktura družbe, saj je v družbo vstopila Mestna občina Ljubljana.
 • 2004: Družba v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in s konzorcijem 23 partnerjev zasnuje infrastrukturni projekt Tehnološki park Ljubljana Brdo.
 • 2005: Infrastrukturni projekt Tehnološki park Ljubljana Brdo je odobren in s tem se prične razvoj infrastrukture na sedanji glavni lokaciji.
 • 2006: Prične se gradnja prvih sedmih sodobnih poslovnih zgradb za potrebe na znanju temelječih podjetij.
 • 2007: Tehnološki park Ljubljana slavnostno otvori prve štiri poslovne objekte na Brdu.
 • 2009: Tehnološki park Ljubljana se kadrovsko ter vsebinsko okrepi s pripojitvijo Centera za razvoj malega gospodarstva.
 • 2010:  Družba je razvila koncept nadaljnjega infrastrukturnega razvoja na Brdu in zasnovala gradnjo objekta F1/1.
 • 2010: Direktor družbe Tehnološki park Ljubljana je prevzel dveletno predsedovanje evropski sekciji svetovanega združenja znanstvenih in tehnoloških parkov.
 • 2011: Pričetek strateškega partnerstva s Tovarno podjemov. Vzpostavitev Start-up centra in zasnova programa Go:Global Slovenija. 
 • 2012: Vzpostavitev iniciative Start:up Slovenija – partnerstvo za globalno konkurenčen nacionalni startup ekosistem.