Nagrade

2016

Dobra praksa sodelovanje pri regionalnem razvoju

predstavljena znotraj tedna EU regij in mest.

2016

Izbrani med TOP 3

izmed 343 projektov v okviru European enterprise promotion award

2014

„John Shields Award“

za prispevek k razvoju inovacijskega ekosistema v JV Evropi.

2014

Dobra evropska praksa upravljanja Tehnološkega parka

priznana s strani Evropske komisije.

2013

Dobra globalna praksa upravljanja Tehnološkega parka

priznana s strani International Association of Science Parks (IASP).

2011

Dobra praksa v razvoju inovacijske politike

priznana s strani Organization for Economic Co-operation and Development.