So-kreacija inovacijskih ekosistemov

Z nosilci regionalnega razvoja so-kreiramo in implementiramo mednarodno prepoznane, prilagojene in visoko učinkovite strategije, programe in storitve za povečanje inovacijske sposobnosti regije.

Member logo

Delavnice o učinkovitem, na znanju temelječem regionalnem razvoju

Uporaba starih pristopov in orodij  regionalnega razvoja ne daje rezultatov. Predpogoj za uspešno implementacijo izboljšav v inovacijskem ekosistemu je povečano zavedanje  o pomembnosti inovacij, zaupanje v učinkovitost sodobnih rešitev in široka podpora vseh vrst deležnikov.

Member logo

So-kreacija inovacijskih strategij in okvirjev

Kopiranje zakonodajnih okvirov in strategij ni učinkovito, saj tako zanemarimo posebnosti vsakega ekosistema. Sokreacija sodobne strategije pametne specializacije s široko podporo inovacijskega okolja in ustreznega zakonodajnega, finančnega in institucionalnega okvira v funkciji podpore v implementaciji, zagotavlja velike možnosti za uspeh.

Member logo

Razvoj učinkovitih institucij 

Novoustanovljene inštitucije, ki izvajajo tradicionalne in okolju neprilagojene oblike podpore, so neučinkovite in samo povečujejo oddaljenost inštitucij od uporabnikov. Partnerski razvoj z nadgradnjo lokalnih kapacitet potrebnih za implementacijo strategij z učinkovitimi aktivnostmi za odpravo bega možganov, pomanjkanja usposobljenih kadrov in nizko monetizacijo znanja in tehnologij.

Member logo

So-kreacija in implementacija nacionalnih programov

Dolgotrajno izvajanje nespremenjenih nacionalnih podpornih programov privede do tega, da nekoč uspešni ukrepi, postanejo popolnoma ne relevantni. Skupaj z lokalnimi strokovnjaki razvijamo in uvajamo visoko učinkovite nacionalne programe prilagojene realnim potrebam končnih uporabnikov in ključnim pomanjkljivostim okolja  v skladu z nacionalno strategijo in vizijo.

Želite izboljšati vaš inovacijski ekosistem?

Obljubljamo: neobvezujoč in zanimiv pogovor.

Kontaktirajte nas ali Preberite več o naših nagradah