TP Ljubljana 2020

Usmeritev

Vodilni regoionalni inovacijski hub za prenos znanja in tehnologij.

Strateški cilj

Pospešujemo komercializacijo znanja in tehnologij za napredek globalne konkurenčnosti Slovenije na področjih pametne specializacije.

Poslanstvo

Gradimo inovacijske mostove - V inovacijskem ekosistemu premagujemo izzive, s katerimi se soočajo predstavniki vseh nivojev inovacijskega ekosistema, ko sodelujejo pri razvoju in trženju inovativnih izdelkov, storitev, procesov in poslovnih modelov.