Dogodek v okviru projekta ALPSIB: POTENCIAL INVESTICIJ Z DRUŽBENIM UČINKOM V SLOVENIJI

Dogodek v okviru projekta ALPSIB: POTENCIAL INVESTICIJ Z DRUŽBENIM UČINKOM V SLOVENIJI

Datum dogodka: 12. 07. 2017 ob 09:00

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) vabita na dogodek „PROJEKT ALPSIB: POTENCIAL INVESTICIJ Z DRUŽBENIM UČINKOM V SLOVENIJI“, ki bo potekal 12. 7. 2017 ob 9.00 v Rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani.

Slovenija se, podobno kot ostale države EU, sooča s številnimi izzivi, med katerimi sta tudi staranje prebivalstva in brezposelnost mladih. Medtem ko na eni strani zaradi socio-demografskih sprememb potreba po socialnih storitvah narašča, je na drugi strani prisoten velik pritisk po omejevanju javnih izdatkov, kar zahteva inovativnost v izvedbi in financiranju socialnih storitev.  
Na dogodku bomo predstavili potencial investicij z družbenim učinkom v Sloveniji za reševanje izzivov starejših in mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEETs). Ugotavljali bomo, ali v Sloveniji obstaja možnost povezave javnega, zasebnega in tretjega sektorja, oziroma kako je mogoče zvišati družbeno odgovornost in okrepiti socialne storitve za obe ciljni skupini.

Program:

9.00  Registracija  
9.15 Pozdravni nagovor – mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR  
9.25 Predstavitev projekta AlpSib – dr. Damjan Kavaš, IER
9.40 Investicije z družbenim učinkom in njihov potencial v Sloveniji – mag. Gregor Sakovič, NLB (Center inovativnega podjetništva) in dr. Matjaž Črnigoj, IER
11.00 Razprava  
12.00 Zaključek

Vabljeni!


Nazaj