Nahajate se tukaj

Program za globalno rast

Tehnološki park Ljubljana je v strateškem partnerstvu s Tovarno podjemov zasnoval celovit program za podporo start-up podjetij in inovativnih podjemov uveljavljenih podjetij pri njihovem globalnem prodoru pod blagovno znamko Go:global Slovenija. Program vključuje celovit sistem podpore, ki nastaja na temelju globalne partnerske mreže znanstveno-tehnoloških parkov vključenih v mrežo IASP. Poseben poudarek je dan sodelovanju s ključnimi razvojnimi regijami sveta: ZDA, Kitajsko, Brazilijo, Indijo, Rusijo, inovativnimi razvojnimi regijami Evropske unije in Izraelom.

V okviru programa  podjetnikom na globalnih partnerskih lokacijah nudimo:

  • možnosti ugodnega koriščenja poslovne infrastrukture (pisarna, seminarski prostori,  administrativna in IT podpora),
  • koriščenje ugleda odličnih partnerskih organizacij pri navezovanju stikov,
  • vstopnice za lokalne programe in dogodke,
  • organizacijo predstavitev pred potencialnimi investitorji oziroma strateškimi partnerji,
  • osebno svetovanje lokalnega strokovnjaka oziroma coaching izkušenega podjetnika in
  • povezovanje in dogovarjanje s potencialnimi kupci.

Program je praviloma namenjen pridruženim članom TP Lj, ki so prerasli inkubacijsko fazo (izjemoma so lahko v program vključena tudi podjetja v inkubacijski fazi oziroma redni člani TP Lj)  ter drugim inovativnim hitro-rastočim podjetjem, ki bi se želela vključiti v inovativno okolje TP Lj kot pridruženi član ter izkoristiti ponudbo podjetjem v okviru programa za rast.

Poleg programskih vsebin, ki so namenjene pridruženim članom TP Lj, prek Go:Global Slovenia for Young Business Talents and Start:up Teams, naslavljamo in privabljamo tuje mlade talente ter start-up ekipe, da v okviru Tehnološkega parka Ljubljana preverijo podjetniško idejo in udejanijo karierne ambicije.  Podrobnosti in ugodnosti, ki jih nudimo tujim mladim talentom in start-up ekipam si preberite na strani Go:Global Slovenia for Young Business Talents and Start:up Teams.

 

V program za globalno rast se lahko vključita dve skupini hitro-rastočih inovativnih podjetij:

1. Vključitev rednih članov TP Lj z ambicijo globalnega prodora

Program za globalno rast je namenjen podjetjem, ki se soočajo z izzivi hitre rasti podjetja s pomočjo osvajanja globalnih trgov. V kolikor start-up podjetje vključeno v program inkubacije izkazuje izrazite ambicije za globalni prodor, se lahko v program prijavi z oddajo "Prijavnice Go:global Slovenija", kjer opiše svoje ključne cilje povezane z globalnim prodorom ter opredeli ključne izzive in potrebe.

2. Vključitev pridruženih članov TP Lj z ambicijo globalnega prodora

V program se pridruženi člani prijavijo z oddajo "Prijavnice Go:global Slovenija", kjer opišejo svoje ključne cilje povezane z globalnim prodorom ter opredelijo ključne izzive in potrebe. Pridruženi člani TP Lj lahko postanejo bivši redni člani TPLj oziroma druga hitro-rastoča inovativna podjetja. Več o možnostih pridobitve statusa pridruženega člana TP Lj najdete na povezavi.

Več o programu za rast in globalno rast podjetij najdete na www.goglobal.si.

VIDEO PREDSTAVITEV TPLJ

Oglejte si predstavitveni video

Stopite v stik

Kontakt

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana

T 01 620 34 00
F 01 620 34 09
E info@tp-lj.si