Nahajate se tukaj

Podjetniške srede

Tehnološki park Ljubljana ob sredah organizira različne aktualne podjetniške dogodke za svoje člane in potencialne člane. Namen dogodkov je širjenje novega znanja, pomoč podjetnikom pri razvoju kompetenc ter mreženje in druženje med člani.

Zavedamo se namreč, da so v sodobnem kompleksnem poslovnem okolju za uspeh podjetja ključni znanje, ustrezno podjetniško okolje in razvejana mreža poznanstev podjetnika, kar želi Tehnološki park Ljubljana zagotoviti svojim članom ravno s podjetniškimi sredami.

Pri organizaciji dogodkov najbolj cenimo čas podjetnikov, zato pripravljamo zgolj vrhunske dogodke, ki imajo takojšne aplikativno znanje v vsakodnevno poslovanje.

NISO VSE PODJETNIŠKE SREDE ENAKE

Na podjetniških sredah se vsak teden izmenjujejo različni tipi dogodkov in sicer:

Tim dogodka \ Faza podjetja Predinkubacija Start:up podjetja Mlada podjetja Zrela podjetja Globalna rast
Svetovalne ure x        
Podjetniške delavnice x x      
Specialistične delavnice x x x x  

1. SPLOŠNE PODJETNIŠKE DELAVNICE

Splošne podjetniške delavnice so namenjene vsem podjetnikom, ki razmišljajo o lastni podjetniški poti, razvijajo poslovno idejo, pišejo poslovni načrt, ustanavljajo podjetje, iščejo dodatne vire financiranja podjetja ali so pred kratkim začeli z vodenjem lastnega podjetja.

Namen delavnic je, da udeleženci dobijo splošen pregled nad podjetništvom in smiselnimi koraki začetka gradnje lastnega podjetja, prav tako pa, da spoznajo osnove posameznih poslovnih funkcij, kot so marketing, finance, načrtovanje in podobno.

Splošne podjetniške delavnice so namenjene tudi vsem, ki potrebujejo pomoč pri pripravi poslovnega ali finančnega načrta ter pri pripravi ustrezne prezentacije za investitorje. Z udeležbo na delavnicah lahko vsak pridobi pregled nad različnimi podjetniškimi področji ter dovolj znanja, da pripravi strategijo zagona lastnega podjetja.

Najpogostejše teme splošnih podjetniških delavnic:

 • Tehnološki trendi in tehnologije prihodnosti
 • Podjetništvo v sodobni družbi znanja
 • Podjetništvo, izziv in priložnost za vsakega
 • Postavitev trdnih temelji mladega podjetja
 • Z vitkim podjetjem do hitrega podjetniškega uspeha
 • Priprava poslovnega načrta
 • Priprava finančnega načrta
 • Izvedba podrobne analize trga
 • Priprava načrta trženja za podjetje
 • Cenovna strategija za nove produkte
 • Predstavitve ideje pred investitorji in drugimi deležniki
 • Viri financiranja podjetja
 • Postopek pridobivanja tveganega kapitala
 • Odgovornost, ki jo prinese vodenje podjetja
 • Postopek ustanovitve podjetja in izbira pravne oblike
 • Osnove računovodstva in podjetniških financ pred ustanovitvijo podjetja
 • Vrednotenje startup podjetja
 • Druge teme

Podjetniške delavnice se odlično dopolnjujejo s svetovalnimi aktivnostmi in osebnim mentorstvom. Podjetnik pridobi splošno podjetniško znanje iz določenega področja na delavnici, za podrobno osebno svetovanja pa si lahko rezervira termin pri želenem svetovalcu.

2. SPECIALISTIČNE PODJETNIŠKE DELAVNICE

Specialistične podjetniške delavnice so namenjene vsem podjetnikom, ki že imajo svoja podjetja in bi radi poglobili svoja znanja s področja posameznih poslovnih funkcij. Specialistične delavnice izvaja Tehnološki park Ljubljana v sodelovanju z zunanjimi partnerji, ki so najboljši eksperti na posameznih področjih.

 Z udeležbo na specialističnih delavnicah lahko podjetnik razvija svoje kompetence na posameznih poslovnih področjih, prav tako pa poglobi svoje znanje. Izbor tem poteka na podlagi želja članov Tehnološkega parka Ljubljana.

Področja izvajanja specialističnih delavnic:

Organizacija in vodenje Produktni vidik in IL Marketing in prodaja
 • Organizacija podjetja
 • Vodenje in motiviranje ljudi
 • Grajenje tima v podjetju
 • Komunikacija v podjetju
 • Upravljanje s človeškimi viri
 • Zaposlovanje in HRM
 • Nagrajevanje zaposlenih
 • Razvoj novih produktov
 • Raziskave in razvoj v podjetju
 • Kontrola kakovosti
 • Organiziranje nabavne funkcije
 • Organizacija proizvodnje
 • Distribucija in logistika v podjetju
 • Intelektualna lastnina
   
 • Analiziranje trgov
 • Marketing v podjetju
 • Gverilski marketing
 • Marketing na spletu
 • Prodajni proces
 • Odnosi z javnostmi
   
Finance Administracija in IT Druga področja
 • Osnove računovodstva
 • Napredno računovodstvo
 • Davčno poslovanje podjetij
 • Finančno planiranje
 • Upravljanje z denarnim tokom
 • Pridobivanje kreditov
 • Pridobivanje tveganega kapitala
 • Nepovratna sredstva
 • Organizacijska struktura
 • Brezpapirno podjetje
 • Organizacija procesov
 • »Cloud« za mala podjetja
 • Vstop podjetja na tuje trge
 • Retorika in javno nastopanje
 • Pogajanja
 • Sodelovanje v EU projektih
 • Vrednotenje podjetij

Z udeležbo na specialističnih delavnicah lahko podjetnik razvija svoje kompetence na posameznih poslovnih področjih, prav tako pa poglobi svoje znanje. Izbor tem poteka na podlagi želja članov Tehnološkega parka Ljubljana.

VIDEO PREDSTAVITEV TPLJ

Oglejte si predstavitveni video

Stopite v stik

Kontakt

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana

T 01 620 34 00
F 01 620 34 09
E info@tp-lj.si