Nahajate se tukaj

Iniciativa Start:up Slovenija

Iniciativa Start:up Slovenija je odgovor na vse večji zaostanek, ki nam grozi v evoluciji slovenskega start:up ekosistema. V okviru iniciative se najpomembnejši deležniki slovenskega podjetniškega ekosistema pod vodstvom Tehnološkega parka Ljubljana povezujejo in zavezujejo, da bodo še naprej z vsem svojim znanjem, voljo, vizijo in družbeno odgovornostjo, soustvarjali sodobni podjetniški ekosistem za uspešno izgradnjo in rast startup podjetij ter tako na operativni ravni prispevali k izvedbi nacionalne Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije RISS 2011-2020 »Drzna Slovenija« in Akcijskega načrta Akta za mala podjetja.

Podjetniške srede - Tehnološki park Ljubljana v sodelovanju s Tovarno podjemov in RC IKT vsako sredo organizira različne aktualne podjetniške dogodke za svoje člane in potencialne člane. Namen dogodkov je širjenje novega znanja, pomoč podjetnikom pri razvoju kompetenc ter mreženje in druženje med člani. Zavedamo se namreč, da so v sodobnem kompleksnem poslovnem okolju za uspeh podjetja ključni znanje, ustrezno podjetniško okolje in razvejana mreža poznanstev podjetnika, kar želi Tehnološki park Ljubljana zagotoviti svojim članom ravno s podjetniškimi sredami.

Pri organizaciji dogodkov najbolj cenimo čas podjetnikov, zato pripravljamo zgolj vrhunske dogodke, ki imajo takojšne aplikativno znanje v vsakodnevno poslovanje. Podjetniške srede imajo pet različnih potencialnih vsebin in sicer:

  • Svetovalne ure
  • Podjetniške delavnice
  • Specialistične delavnice
  • Kako mi je uspelo? – Pogovor z uspešnim podjetnikom

Podjetniški pospeševalnik idej iTime in Imagine Cup - Podjetniški pospeševalniki idej so osrednji programi namenjeni mladim talentom, skozi katere se jim pomaga pri razvoju poslovne ideje in jedrne kompetence, prav tako pa pri pridobitvi osnovnega podjetniškega znanja in jasnem artikuliranju ponudbe vrednosti. Sestavni del pospeševalnikov idej so tudi različna tekmovanja za talente (Imagine Cup…), dostop do infrastrukture v tehničnih in raziskovalnih prostorih na fakultetah in inštitutih ter nagrada skladov tveganega kapitala v višini 20.000 EUR. 

Coworking space Start:up Geek House -  Start:up Geek House je delovni prostor (co-working space) namenjen izključno ambicioznim, drznim, inovativnim in podjetnim talentom z znanjem z visoko dodano vrednostjo, ki snujejo nov podjetniški podvig. Delovno mesto v Start:up Geek House lahko najamejo vsi, ki delajo na svojem prototipu, minimalno sprejemljivem produktu (MVP), poslovnem načrtu, iščejo prvega kupca ali so že celo začeli poslovati, pa še ne rabijo svoje povsem lastne pisarne.

Start:up Geek House najemniki imajo tudi svojega podjetniškega mentorja, ki ima nalogao, da jim pomaga pri težjih odločitvah, oblikovanju strategije, spremlja njihov napredek ipd. Najemniki delovnih mest (stanovalci) v Start:up Geek House postanejo člani podjetniške skupnosti.

Forum 100% Start:up in Dnevi podjetništva – Dva večja in odmevna podjetniška dogodka, organizirana v Tehnološkem parku Ljubljana, sta forum 100% Start:up in Dnevi podjetništva. Na Forumu 100% Start:up podjetniki lahko spoznajo podjetniške zgodbe o uspehu preteklega leta ter pridobijo najsodobnejše znanje o gradnji start-up podjetij. Dnevi podjetništva pa so večdnevni intenzivni dogodek, kjer podjetniki in potencialni podjetniki pridobijo osnovno znanje o različnih funkcijah v podjetju (marketing, finance, računovodstvo ipd.), s poudarkom na finančnem znanju.

Podjetniški roadshow in Izbor Start:up Leta – Izbor Start:up Leta je nacionalen izbor start-up podjetja leta, ki je del širše nacionalne kampanje Start:up Slovenija. Namen izbora je motivirati talente za zagon podjetja, prepoznati najboljše podjetniške ekipe, poslovne načrte in start:up podjetja v slovenskem prostoru, jih strokovno podpreti, povezati s potencialnimi investitorji in promovirati v širši javnosti.  Start:up Leta deluje v tesni povezavi z razpisom za zagonsko subvencijo države (P2), pri čemer je bilo strateško partnerstvo uspešno že sklenjeno v letu 2011.

Center poslovnega načrtovanja – Center na enem mestu združuje celovito bazo znanja in orodij za izgradnjo start-up podjetij, kjer izstopa mednarodno primerljiva aplikacija za poslovno načrtovanje, ki podjetnikom zelo olajša izziv izdelave finančnih projekcij start-up podjetja. Poleg orodja so na voljo še priročniki, videonapotki ter drugi koristni materiali in gradiva. Vsebine sproti nadgrajujemo ter dopolnjujemo.

Nacionalna konferenca o podjetništvu PODIM - Gre za največjo in vodilno slovensko konferenca o podjetništvu, ki vsako leto (v letu 2013 bo potekala tradicionalno triintridesetič) v dveh dneh intenzivnega izobraževalnega programa združi vse ključne deležnike slovenskega start:up podjetniškega ekosistema. V letu 2012 se je konference udeležilo več kot 500 udeležencev. Na konferenci ugledni tuji in domači gosti skozi serijo okroglih miz, predavanj in delavnic tako iz akademskega, kot praktičnega vidika predstavijo najsodobnejše znanje z vidika gradnje novih start:up podjetij.

Go:Global, mentorski program in platforma za globalno rast – Go:Global je nadaljevanje izbora Start:up Leta, namenjen predvsem mladim in mednarodno usmerjenim visokotehnološkim start:up podjetjem, ki temeljijo na znanju z visoko dodano vrednostjo. Namen programa je zagotavljati ustrezno podporo izbranim podjetjem pri hitri globalni rasti in vstopu na tuje trge, tako z vidika infrastrukture kot tudi z vidika znanja, mentoriranja ter mednarodnega mreženja. Program Go:Global zajema infrastrukturo doma in po svetu, intenziven mentorski program, platformo za pridobitev kapitala in izgradnjo tima, spletno platformo za hitro globalno rast ter delovne obiske v tujino. V mentorskem programu sodeluje več kot 150 mentorjev, ki so najuspešnejši slovenski podjetniki in strokovnjaki.

Soft:landing Slovenia - je poseben program namenjen tujim, na znanju temelječim podjetjem, ki želijo vstopiti na slovenski trg. Program vključuje tako ustrezno prilagojeno infrastrukturo in intelektualno okolje, kar tovrstna podjetja še posebej potrebujejo, kot tudi nabor storitev, ki tujim podjetjem močno olajšajo začetek in zagon poslovanja. Nabor storitev v sodelovanju s partnerji vključuje vse od pomoči pri ustanovitvi podjetja in razumevanju lokalnega trga, do pomoči pri dostopu do raziskovalnih kapacitet in specifičnih trgov, prav tako pa vključuje splošno podjetniško svetovanje, dostop do IT infrastrukture, potencialnih kooperantov in podobno. V sodelovanju s ključnimi državnimi inštitucijami, ki delujejo na področju neposrednih tujih investicij, želimo predvsem s ponujeno infrastrukturo v okviru Soft:landing programa pospešiti vlaganja v Slovenijo, tujim podjetjem pa zagotoviti ustrezno okolje, da bo njihov vstop na trg čim lažji in čim bolj uspešen.

VIDEO PREDSTAVITEV TPLJ

Oglejte si predstavitveni video

Stopite v stik

Kontakt

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana

T 01 620 34 00
F 01 620 34 09
E info@tp-lj.si